Telefon +48 882 736 709

Email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

mask

PUBLIKACJE NAUKOWE i KONFERENCJE

 

2015

Prelekcja podczas konferencji: „Wykonywanie zawodu lekarza w ramach działalności leczniczej - aspekty podatkowe i prawne“, Kielce, 24.01.2015 r.,

R.pr. dr Kamila Kocańda  wykład pod tytułem: „Kontraktowanie usług zdrowotnych“.

2014

Prelekcja podczas konferencji: „Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego” w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 24.10.2014 r.,

R.pr. Iwona Kowalska wykład pt. „Zmiana wynagrodzenia wójta, burmistrza, prezydenta w trakcie kadencji w świetle orzeczeń sądów i rozstrzygnięć organów nadzoru”.,

R.pr. dr Kamila Kocańda „Charakterystyka umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z uwzględnieniem sytuacji prawnej pacjenta jako odbiorcy tych świadczeń”, rozdział w książce pt.: „Obrót powszechny i gospodarczy" - problemy cywilnoprawne, red. Iwona Ramus, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, ISBN 978-83-7780-961-7.

2013

Prelekcja podczas cyklicznego spotkania Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Oddział w Kielcach,

R.pr. dr Kamila Kocańda wykład pt.: „Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem“,

Prelekcje podczas konferencji: „Świadczenie pracy jako przedmiot zobowiązania umownego” w Wyższej Szkole Ekonomii,, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, 11.10.2013 r.,

R. pr. dr Kamila Kocańda  wykład pod tytułem: „Prawne formy udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza na podstawie porównania umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych”,

R.pr. Iwona Kowalska wykład pod tytułem: „Specyfika zobowiązań wynikających ze stosunku pracy pracowników samorządowych”,

R.pr. dr Kamila Kocańda „Odpowiedzialność cywilnoprawna lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem”, Edukacja Prawnicza nr 12/2013.

2009

R.pr. dr Kamila Kocańda „Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego” - samodzielna publikacja naukowa: Przegląd Prawno – Finansowy, Nr 1 kwiecień 2009, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2009,

R.pr. dr Kamila Kocańda „Charakterystyka kodeksu cywilnego holenderskiego” – samodzielna publikacja naukowa: Prace Z Zakresu Nauk Społecznych Nr 9, Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, Kielce 2008.

2007

R.pr. dr Kamila Kocańda „Klauzula generalna rozsądku i słuszności jako alternatywa dla klauzuli generalnej zasad współżycia społecznego” - samodzielna publikacja naukowa: Palestra nr 7-8/2007,

R.pr. Iwona Kowalska „Elektroniczna forma czynności prawnych i jej wykorzystanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie spółki kapitałowej” Zeszyty Naukowe nr 5a WSH Kielce 2007,

R.pr. dr Kamila Kocańda „Jednostka w sądowym procesie kontroli Wspólnot Europejskich” - publikacja naukowa – współautorstwo: Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego, Maj 2007.

2006

Prelekcja podczas konferencji „Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych” WSH Kielce 2006,

R.pr. Iwona Kowalska wykład pt. „Zastosowanie informatyki i jej narzędzi w nowatorskich rozwiązaniach ekonomii społecznej”, Publikacja w Zeszytach Naukowych nr 2 WSH Kielce 2006.

2005

R.pr. dr Kamila Kocańda "Osoby ustawowe" - publikacja naukowa we współautorstwie z dr Katarzyną Bilewską: Edukacja Prawnicza nr 10/2005.   

2004

Prelekcja podczas konferencji „Problemy gospodarki regionalnej i lokalnej w regionie świętokrzyskim” WSH Kielce, 2009,

R.pr. Iwona Kowalska, wykład pt. „Podatek od nieruchomości jako narzędzie wspomagające rozwój lokalnej przedsiębiorczości – możliwości prawne i ich wykorzystanie przez wybrane gminy województwa świętokrzyskiego”.